Szukaj homonimów:

Słownik homonimów


Internetowy słownik homonimów

Witamy w internetowym słowniku homonimów. Jeżeli chcesz się dowiedzieć co to jest homonim, oraz chcesz poznać różne przykłady homonimów to ta strona jest właśnie dla Ciebie!
Dzięki stronie Homonimy.NET masz dostęp do internetowego słownika on-line homonimów tworzonych przez samych internautów. Dodatkowo dostajesz możliwość dodawania swoich własnych homonimów, definicji dla nich, a także szeregu przykładów. My osobiście staramy się rozbudowywać bazę homonimów, dlatego codziennie trafia do niej kilka nowych znaczeń i przykładów.


Obecnie w bazie słownika Homonimy.NET znajduje się już ponad:
- 32 331 unikalnych słów,
- 162 615 homonimów,
- 11230 przykładów homonimów.


Co to jest homonim?

Homonim - to wyraz, związek wyrazowy, mający jednakowe brzmienie z innym wyrazem lecz różniący się od niego znaczeniem, etymologią (pochodzeniem), a niekiedy pisownią, oraz kategorią gramatyczną lub odmianą.
Znaczenie homonimu rozpoznajemy tylko na podstawie kontekstu całego zdania. Dział języka polskiego który bada homonimy to homonimia. Inaczej homonimia to relacja wyrażania różnych znaczeń za pomocą identycznych form językowych.

Homonimy dzielą się na homografy i homofony.
- homografy – mają identyczną pisownię, ale różnią się wymową, np.: zamarzać (wym: zamar-zać), zamarzać (kogoś głodem) (wym: zama-rzać).
- homofony – mają identyczne brzmienie, ale różnią się pisownią, np.: może – morze.
Do sklasyfikowania pozostają jeszcze homonimy, które są identyczne w brzmieniu i wymowie, ale:
- o wspólnej etymologii, ale o różnym znaczeniu i innej kategorii gramatycznej,
- o różnej etymologii i znaczeniu, a tej samej kategorii gramatycznej, choć czasami także o różnej odmianie – np. piłka (do drewna) – piłka (do zabawy).

W przypadku homonimów zbieżność wymowy czy pisowni tych wyrazów jest przypadkowa. Nie występuje związek etymologiczny, czyli wyrazy nie są ze sobą w żaden sposób połączone.


Przykłady homonimów

Klasyczne przykłądy homonimów to np.:
przykład nr.1: bal (zabawa) – bal (gruba belka)
przykład nr.2: Pilot - od telewizora, Pilot - kierowca samolotu
przykład nr.3: np. Zamek - z piasku Zamek - od kurtki
przykład nr.4: karzę (karać) – każę (kazać).
przykład nr.5: morze (karać) – może (kazać).
przykład nr.6: kod (np. kod pocztowy), kot (zwierzę)


Homonimy a wyrazy wieloznaczne.

Homonimy bywają często mylone z wyrazami wieloznacznymi, co jest oczywiście błędem. Homonimy to wyrazy mające jednakowe brzmienie z innym wyrazem, lecz różniący się od niego etymologią (pochodzeniem). Tymczasem wyrazy wieloznaczne - inaczej polisemiczne - to zjawisko polegające na tym, iż jeden element językowy: wyraz, zwrot posiada więcej niż jedno znaczenie, ale znaczenia te można sprowadzić do jednego źródła i ustalić związek między nimi (czego nie można zrobić w przypadku homonimów). Przykładem wyrazów wieloznacznych jest np. język, narzędzie mowy, mowa ludzka. Tymczasem homonimy są przypadkową zbieżnością brzmienia lub pisowni. Wyrazy wieloznaczne powstają w wyniku celowego dodawania znaczeń uzasadnionych wspólną cechą. Ponadto wyrazy wieloznaczne zawsze reprezentują tę samą kategorię gramatyczną, a homonimy – tylko czasami.


Pora na Homonima

Homonimia jako zjawisko językowe jest zauważana przez językoznawców od niedawna, stąd występują ogromne trudności w klasyfikacji i różne kwestie sporne. Często dochodzi do sporów czy dany wyraz jest homonimem czy wyrazem wieloznacznym.
Homonimię jest bardzo popularna w reklamie oraz nowoczesnych nurtach muzycznych (np. hip hop).


Zapraszamy do korzystania z serwisu,
Zespół serwisu Homonimy.NET

Ostatnio dodane homonimy

O nasRegulaminPrywatność
Copyright © 2014 Homonimy